Zakład Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ (etap II) w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zakład Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ (etap II) w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przy ul. Braci Staniuków

wewnętrzne instalacje wod.-kan., kanalizacja technologiczna, system szybkiego mycia, instalacje grzewcze (c.o., c.t., para technologiczna wysokoprężna), kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, przyłącza wod.-kan., kanalizacji technologicznej, kanalizacja deszczowa; stacja uzdatniania z przepompownią wody (67m3/h).