Projektowanie

Oferujemy projekty budowlane i wykonawcze sieci:

 • Wodnych i kanalizacyjnych
 • Kanalizacji deszczowej i odwodnień
 • Gazowych
 • Ciepłowniczych

Projekty budowlane i wykonawcze instalacji:

 • Wodnych i kanalizacyjnych
 • Kanalizacji deszczowej i odwodnień
 • Gazowych
 • Ogrzewania wraz ze źródłem ciepła (kotłownie, wymiennikownie, pompy ciepła)
 • Pary grzewczej i technologicznej
 • Sprężonego powietrza
 • Wentylacji i klimatyzacji

Ponadto oferujemy:

 • Inwentaryzacje branżowe
 • Ekspertyzy i doradztwo techniczne
 • Nadzory inwestorskie i autorskie
 • Adaptacje projektów typowych oraz obiektów istniejących
 • Projekty instalacji nietypowych i specjalnego przeznaczenia
 • Projekty instalacji przemysłowych i technologicznych
 • Sporządzanie kosztorysów i specyfikacji

 

Wybrane realizacje