Nadzory

W celu ochrony praw i interesów instytucji publicznych, inwestorów komercyjnych i klientów prywatnych oferujemy możliwość skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia branżowego w postaci ustanowienia funkcji profesjonalnego inspektora nadzoru robót sanitarnych. Powołanie inspektora nadzoru dla przeprowadzanej inwestycji daje pewność fachowej opieki merytorycznej oraz pomaga zapewnić i w razie potrzeby wyegzekwować rzetelność ze strony wykonawcy.

Nadzorujemy szeroko pojęte roboty branży sanitarnej:

  • Sieci i instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • Sieci i instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnień
  • Sieci i instalacji gazowych
  • Sieci i instalacji ciepłowniczych
  • Instalacji ogrzewania wraz ze źródłem ciepła (kotłownie, wymiennikownie, pompy ciepła)
  • Instalacji pary grzewczej i technologicznej
  • Instalacji sprężonego powietrza
  • Instalacji wentylacji i klimatyzacji