Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku

wewnętrzne instalacje wod.-kan.-c.o.-c.t., wentylacja mechaniczna, przyłącza wod.-kan. oraz kanalizacja deszczowa

Rok 2012