Budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Dębnicy Kaszubskiej

Budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Dębnicy Kaszubskiej

 

  • Kanalizacja deszczowa Dn 160 L = 143 m
  • Kanalizacja sanitarna Dn 160 L = 166 m
  • Wodociąg Dn 50 L = 100 m
  • Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i centralnego, mechaniczna wentylacja; kotłownia, wykonanie przyłączy wod.-kan

Rok 2002