Budynek biurowy i produkcyjny PAULA TRANS

Budynek biurowy i produkcyjny PAULA TRANS (etap II i III) w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zakres projektowania: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ujęcie wody, stacja uzdatniania podczyszczania ścieków technologicznych i deszczowych.