Biblioteka w Bolszewie

Biblioteka w Bolszewie

Zakres projektowania: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, podziemna instalacja gazowa, kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna. 

Rok 2013