Zakład przetwórstwa rybnego „ŁOSOŚ” (etap I) w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zakład przetwórstwa rybnego „ŁOSOŚ” (etap I) w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;

wewnętrzne instalacje wod.-kan., kanalizacja technologiczna, system szybkiego mycia, instalacje grzewcze (c.o., c.t., para technologiczna wysokoprężna), kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, przyłącza wod.-kan., kanalizacji technologicznej, kanalizacja deszczowa; zbiornik retencyjny 63m3.

 

Rok 2008